Insourcing Office Support

Wspieramy naszych klientów w budowaniu wyspecjalizowanego w branży IT zespołu, dostarczając wykwalifikowanych pracowników odpowiedzialnych za obsługę informatyczną firmy. Insourcing jest często niezbędny tam, gdzie istnieje potrzeba oraz konieczność zwiększonej kontroli i ochrony własności intelektualnej. Pracownicy odpowiedzialni są za zarządzanie urządzeniami sieciowymi, a także niektóre czynności związane z obsługą serwerów. Insourcing w znaczącym stopniu przyczynia się do wzrostu jakości obsługi klienta, a także gwarantuje skuteczne oraz profesjonalne wsparcie techniczne.

Insourcing to jedna z metod zarządzania firmą, która polega na włączeniu w jej strukturę zadania, procesów i obowiązków, za które dotychczas odpowiedzialne były zewnętrzne jednostki.

Pojęcie insourcingu definiujemy jako wykorzystanie pracowników firmy do zaspokojenia potrzeb czy też pełnienia obowiązków związanych z określona dziedziną. To przeciwieństwo outsourcingu, które charakterystyczne jest dla przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć kontrolę i ochronę własności intelektualnej i tym samym zbudować większą przewagę nad konkurencją.

IT Support jako doświadczony zespół specjalistów i ekspertów z branży IT proponuje wsparcie i pomoc z zakresu insourcingu, który polega na przejęciu przez zaproponowanego przez nas wykwalifikowanego pracownika obowiązków związanych z obsługą informatyczną firmy, który będzie w firmie pełnił powierzone mu zadania.

Insourcing i pracownicy on site stanowią doskonałe rozwiązanie szczególnie dla tych firm, które chcą zwiększyć kontrolę nad krytycznymi procesami biznesowymi związanymi z obsługą informatyczną i administracją serwerów. To także szansa na zaspokojenie zaawansowanych, mocno sprecyzowanych i kompleksowych wymagań dotyczących obsługi IT w firmie.

Zaufało nam już wielu przedsiębiorców, którzy korzystają z naszego wsparcia insourcingowego. Wykwalifikowani pracownicy pomagają w rozwoju ich firmy, a dzięki lokalnej i bieżącej obsłudze informatycznej wyraźnie poprawiła się jakość ich usług.